Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Aliyev’in,  Mihriban Aliyeva’yı anayasanın ilgili maddeleri gereği “cumhurbaşkanı birinci  yardımcısı” görevine atadığı bildirildi.

Azerbaycan’da 26 Eylül 2016’da yapılan referandumla anayasada bazı  değişiklikler yapılmıştı. Seçmenlerin yüzde 86,6’sının “evet” oyu kullandığı  referandumla, “cumhurbaşkanı birinci yardımcılığı” ve “cumhurbaşkanı  yardımcıları” makamlarının oluşturulmasını karar verilmişti.

Yeni anayasaya göre bu makamlara atamalar ve görevden almalar  cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanının olmadığı durumlarda  tüm yetkileri, dokunulmazlık hakkına sahip cumhurbaşkanı birinci yardımcısına geçecek.