Sovyetlerin henüz tam çökmediği can çekiştiği o sıkıntılı yıllarda Azerbaycan ‘da Siyasi Muhacirlerin faaliyetleri hakkında ilk akademik araştırmaya imza atarak monografi yazan ve onu önce Bakü ‘de sonra Moskova ‘da savunarak akademisyen ünvanına sahip olmuş ( aynı zamanda kendisi de muhacir olan)bir insan olarak yurtdışında  bu ad altında yaşayan bazı kişilerin son dönemlerde yaptıkları anti Azerbaycan“faaliyetlerleri”karşısında sessiz kalmaya vicdanım el vermiyor.
Benim dissertasiya olarak hayat ve faaliyetlerini araştırdığım muhacirler Sovyet istibdat rejimi tarafından işkence gören, yok edilen neslin nümayendeleri olarak mecburen vatanını terk etmiş olan  siyasi liderler,milli mücadelede emek veren  ve çok büyük işlere imza atmış kahramanlardı.
Herşeylerini vatan yolunda feda etmiş patriotlardı.
Kalpleri yaşadıkları ülkede hep Azerbaycan için atan , son nefeslerinde dilleri Azerbaycan diyen insanlardı ..
Vatana, bayrağa, toprağa dil değil el uzatan , Azerbaycan ‘ın zengin medeniyetinin ,tarihinin öğrenilmesi için olağanüstü çaba gösteren insanlardı..
Dinleri ve inançları uğruna, Mekke’den Medine ye göç eden Müslümanlara  tanımlanan kelime ile  muhacir(göçmen)adlandırılan  o insanlarla hali hazırda Avrupa ‘da yaşayan ve her fırsatta Azerbaycan’a , onun yöneticilerine seviyesiz iğrenç ifadelerle saldıran , işgalcı Ermenistan ‘la değil dünyaya geldikleri
Azerbaycan ‘la en basit yöntemlerle uğraşan ,böylece ülkemizin milletimizin onurunu rencide eden bu “muhacirleri”mukayese etmek o gayretli kişilerin ruhuna saygısızlık olur.
Odur ki ben bir bilim insanı olarak somut ve belgeli konuşulmasını talep ediyorum ;
Bu insanlar Ermeni işgaline maruz kalmış vatanımızda kalarak düşmanla  mücadele etmeyi değil rahat güzeran için Avrupa’da yaşamayı tercih etmişler .Bir çoğu para ile siyasi muhacir olduklarına dair belge düzeltmiş,yahut normal muhacir statüsü ile orada bulunmaktalar.
Azerbaycanlı gençlerimiz toprak için şehid olmaya devam ederken , ülkeden kaçarak gitmiş bu insanlar uzaktan millete nasıl kahramanlık dersi vere biliyorlar?
Bu insanlar Avrupa ‘da Azerbaycan aleyhinde yaptıkları her organizasyon sonrasında bazı kurumlardan maddi destek ve eş dost akraba için siyasi sığınma oturum izni aldıkları, bu işi menfaatleri için kullandıkları halde nasıl dürüstlük abidesi olarak konuşuyorlar?
Bu insanlar Azerbaycan’da yaşarken vatan yolunda hankı fedakarlık yapmış , hankı işleri görmüşler?
Halk Cehbesi döneminde yaratılmış Gönüllü Askeri birliklerde  ermeniyle mi savaştılar ?
Milli Ordumuzun saflarında işgalçı Ermenistan’a karşı mı
vuruştular,
Bağımsızlık mücadelesi için mal -mülklerinden kişisel servetlerinden beş kuruş para harcladılar mı?
Sadaladıklarımın tümünü yapmış ve bugün Azerbaycan iktidarında hiç bir yakını bulunmayan bir ailenin evladı , Azerbaycan ‘dan uzakta otuz yıldır kalbi Azerbaycan için çarpan bir vatandaş olarak Avrupa ‘da oturan haddini bilmezlere “pis ağzınıza Azerbaycan’ın mukaddes adını alarak kirletmeyin  “ diyorum.
Şahsi hırslatı, ayakyolu seviyesine düşürdükleri  muhalefetleri için Can Azerbaycan’ı hedef seçmeye kimsenin hakkı yoktur.
Konuşmaları sadece dillerine pelesenk ettikleri , sokak ağzı ile küfrettikleri iktidara karşı değil elli milyondan fazla  Azerbaycanlı’ya hakarettir.
Yurt dışında yaşayan on binlerce Azerbaycanlı muhacir var .İçlerinde Azerbaycandakı mevcut yönetimi destekleyenler de medeni ve hukuki çerçevede tenkit edenler de var, ama insanların aileleri hakkında ağza alınmayacak hakaretler yağdıran bu insanlar , Milli mantalitemize yakışmayan hareketleriyle hepimizi karşılarına aldılar, hepimiz Devletimizin yanında konuşlandık.
Onlar bir siyasi iktidar, yahut makam sahibi olan bir kaç aile ile değil,örf adet geleneklerimizi  kabuledilmez şekilde ayaklar altına alarak rezil etmekle  tüm Azerbaycanlılarla karşı karşıya gelerek , nefretimizi kazandılar..
Ey Avrupa’da sosyal medya üzerinden ucuzluk yapanlar,
konuşmalarınızdan belli ki
Siz Muhacir değil, Hacirsiniz.
Hacir-   uluslararası hukuki bir terminolojidir, sayıklayan demektir.
Hukukun olduğu tüm ülkelerde o cümleden Avrupa’da  da  hacir (interdiction) insanların hukuklarının tamamen veya kısmen  kısıtlanması kaçınılmazdır.Çünkü konuşmaları onların akıl seviyesini gösterir.
Avrupa Azerbaycan üzerinden böyle insanlar  gibi siyasi ticaret yapanları teşvik ettiğine göre anlaşılıyor ki onlar
yalnız Hacir değil aynı zamanda Tacirler.
Malum,Tacir-ticaretle uğraşan kimse,tüccar demektir, ama unutmayınız ki Azerbaycan ticari mal değil, Vatandır.
Sahibi de ülke içinde ve dışında yaşayan biz Vatandaşlarıdır.
Vatan namusumuzdur, satmaz sattırmayız!.
Biz Muhaciriz;
Muhacirle Tacir arasında büyük fark var; bir tarafta Azerbaycan bayrağını evinin baş köşesinde asarak Azerbaycan Devletini temsil edenlere vatana olan sevgi nedeniyle ihtiram gösterenler,o biri
tarafta  muhalifet yapmak için mekan olarak ayakyolunu tercih edenler  var.
( Alnının akıyla ticaret yapanları tenzih ediyorum)
Gürbet hayatı yaşamak kaderdir, bizler bu kaderi şerefimizle yaşayanlardanız..
Muhacirat vatandan uzak vatanla yaşanan ömrün adıdır..
Uzun ,ince bir yolun yolculayırız..
Muhacir mi
Hacir mi
Tacir mi …
Tercihe göre seçe bilirsiniz..
Tercihciz tek seçimimiz  ise  Can Azerbaycan’dır.
Azerbaycan’ı temsil eden yönetim Azerbaycan Devleti demektir, Azerbaycan Devleti yolunda ölmeye hazır olduğumuz Vatan demektir !.
Ona söz söyletmeyiz,
Ona hakaret ettirmeyiz..
Azerbaycan ‘ı yurtdışında küçük düşürerek biz
Azerbaycanlıları rencide eden tercihini Muhacirlikten değil Hacir ve Tacirlikten yana kullanmış olan tiplere
yurtdışında yaşayan soydaşlar olarak vereceğimiz en doğru  cevap onlarla selam sağolu keserek  toplumsal tepki cezası uygulamaktır.